Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Scroll Top

Sự Kiện Vui Tết Đoàn Viên

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 09/01/2021
 • Kết thúc: 05/02/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 100 Lá Dong
Hạt Giống 100 Gạo Nếp
Bát Nhã Lớn + Tứ Linh 150 Đậu Xanh Thịt Heo

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 100 Lá Dong + 100 Gạo Nếp + 150 Đậu Xanh Thịt Heo
Vượt qua ải Thái Hư 100 Lá Dong + 100 Gạo Nếp + 150 Đậu Xanh Thịt Heo

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Lá Dong

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Gạo Nếp

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Đậu Xanh Thịt Heo

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Bánh Tét

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 05/02/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Bánh Chưng

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 05/02/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Bánh Chưng Thập Cẩm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Bánh Tét và Bánh Chưng
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 05/02/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Lá Dong)x20 + (Gạo Nếp)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x10 Bánh Tép
(Lá Dong)x20 + (Gạo Nếp)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x10 Bánh Chưng
(Bánh Tép)x1 + (Đậu Xanh Thịt Heo)x50 + 3 vàng Bánh Chưng Thập Cẩm
(Bánh Chưng)x1 + (Đậu Xanh Thịt Heo)x50 + 3 vàng Bánh Chưng Thập Cẩm

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Bánh Tép

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.500.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm danh vọng
 • 10.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Bánh Chưng

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.500.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm danh vọng
 • 10.000 điểm sư môn
Sử dụng 2000 Bánh Chưng Thập Cẩm

➡️3 Đại Định Hồn(30 ngày)
➡️16 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
➡️1 Thiên Môn Kim Lệnh