Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Scroll Top

Khai Mở [ĐUA TOP] máy chủ THIÊN LONG

Tên Máy Chủ : THIÊN LONG

  Thời Gian Thử Nghiệm : 19h30 thứ 3 ngày 29/12/2020 đến 09/01/2021

 Thời Gian Khai Mở : 19h30 Thứ 7 Ngày 09/01/2020

 Thời Gian Đua Top : 09/01/2021 đến 7h30 ngày 31/01/2021

 Mỗi nhận vật chỉ nhận được 1 phần thưởng ĐUA TOP cấp

✨Sự Kiện đua top cấp

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1  Bộ trang bị Chiến Cuồng (Áo + Quần + Nón + Vũ Khí) + 1.000.000xu
Hạng 2  Bộ trang bị Chiến Cuồng (Áo + Quần + Nón ) + 800.000xu
Hạng 3  20 Thiên Môn Kim Lệnh + 500.000xu
Hạng 4  15 Thiên Môn Kim Lệnh + 300.000xu
Hạng 5 - 10  10 Thiên Cang Lệnh + 200.000xu
Điều Kiện

- Phải đạt 1.000.000 CÔNG TRẠNG mới được n_h_ậ_n TOP

 

 

 

 

 

 

 

✨ Sự Kiện đua top 1 cấp môn phái

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 môn phái 5 Thiên Cang Lệnh + 200.000xu
Điều Kiện - Phải đạt 1.000.000 CÔNG TRẠNG mới được n_h_ậ_n TOP

 

 

 

✨Sự Kiện đua top Công Trạng Chiến Trường(Tống - Liêu)

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1  Bộ trang bị  Lôi Hổ (Áo + Quần + Nón) + 1.000.000xu(phải đạt 2.500.000 CÔNG TRẠNG)
Hạng 2  Bộ trang bị Chiến Cuồng (Áo + Quần + Nón + Vũ Khí) + 800.000xu(phải đạt 2.000.000 CÔNG TRẠNG)
Hạng 3  20 Thiên Môn Kim Lệnh + 500.000xu(phải đạt 1.200.000 CÔNG TRẠNG)
Hạng 4 - 10  5 Thiên Môn Kim Lệnh + 300.000xu(phải đạt 1.200.000 CÔNG TRẠNG)