Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Scroll Top

Hướng dẫn tải và cài đặt game

Host
Đường dẫn tải về
Tên Máy Chủ
Link trực tiếp 1 Bấm vào đây Thiên Phụng(Mới)
Link trực tiếp 2 Bấm vào đây Thiên Phụng(Mới)
Link trực tiếp 3 Bấm vào đây Thiên Phụng(Mới)
Link trực tiếp 4 Bấm vào đây Thiên Phụng(Mới)
Link trực tiếp 5 Bấm vào đây Thiên Phụng(Mới)
Link trực tiếp 6 Bấm vào đây Thiên Phụng(Mới)
------ ------ ------
Link trực tiếp 1 Bấm vào đây Hào Kiệt(Cũ)
Link trực tiếp 2 Bấm vào đây Hào Kiệt(Cũ)
Link trực tiếp 3
Hào Kiệt(Cũ)
Link trực tiếp 4
Hào Kiệt(Cũ)
Link trực tiếp 5 Bấm vào đây Hào Kiệt(Cũ)
Link trực tiếp 6 Bấm vào đây Hào Kiệt(Cũ)