Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Scroll Top

Danh Sách Sự Kiện ĐUA TOP

Tên Máy Chủ : THIÊN PHỤNG

 Mọi thắc mắc xin liên hệ BQT trước 23h59 ngày 04/10/2020. Phần thưởng sẽ phát vào 15 giờ ngày 05/10/2020

✨Sự Kiện đua top cấp

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 iMaiAnhĐào
Hạng 2 PhâtTôTưBi
Hạng 3 LoveMilove
Hạng 4 NMK123
Hạng 5 MạnhMậpTậpPK
Hạng 6 DânChơiSaveMới
Hạng 7 S2iHNzLýMạcSầu
Hạng 8 iTDzGame0ver
Hạng 9 ZzChanhDatZz
Hạng 10 KẹoBôngGòn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ Sự Kiện đua top 1 cấp môn phái

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 Thiếu Lâm TanDuBai
Hạng 1 Võ Đang VDKTPS
Hạng 1 Nga My zZTrucLinhNMKz
Hạng 1 Cái Bang Jx2MrLeeCBB
Hạng 1 Đường môn ĐườngMônChâm
Hạng 1 Dương Môn TôiLàTôi
Hạng 1 Ngũ Độc Jx2PhungVu
Hạng 1 Côn Lôn train199999
Hạng 1 Thúy Yên PortgasACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨Sự Kiện đua top Công Trạng Chiến Trường(Tống - Liêu)

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 iMaiAnhĐào-S2iHNzLýMạcSầu
Hạng 2 LoveMilove-DânChơiSaveMới
Hạng 3 PhâtTôTưBi-MạnhMậpTậpPK
Hạng 4 NMK123-PortgasAce
Hạng 5 IamBatMan-iTDzGame0ver
Hạng 6 ZzChanDatZz-ThảSâuVàoLồz
Hạng 7 IamWowMen- 1CuocXuyenTim
Hạng 8 KẹoBôngGòn-S2iHnzCharLena
Hạng 9 ZzNhiepPhongZz-TLTsIÊUnHâN
Hạng 10 Jx2MrLeeTLT-iBDzzKhánhNgọc